Ir directamente al recurso

Novo Bios 1. Ciencias da natureza

1. A materia e os materiais
2. A materia: volumen, masa e densidade
3. O Universo e o Sistema Solar
4. A Terra e a Lúa
5. A atmosfera
6. A hidrosfera
7. A codia terrestre
8. A Terra, un planeta vivo
9. A diversidade dos seres vivos
10. O reino vexetal
11. O reino animal (I). Os invertebrados
12. O reino animal (II). Os vertebrados

Este libro contiene:

 • 12 secuencias

 • 1219 recursos

 • Idioma:

  • Gallego

Libro de texto

 • 1. A materia e os materiais

  Ver actividades

  Todos os obxectos que observas ao teu redor teñen algo en común: están feitos de materia. As estrelas, os planetas –e entre eles, a Terra– os océanos, as rochas ou as persoas: todo é materia. A materia atópase en tres estados: sólido, como o xeo, líquido, como a auga e gasoso, como o vapor de auga. Podemos facer que cambie de estado quentándoa ou arrefriándoa. [...]

 • 2. A materia: volumen, masa e densidade

  Ver actividades

  Todos os obxectos están formados por materia e, por iso, teñen masa e ocupan certo volume. A masa e o volume dun corpo poden medirse porque, como verás a continuación, son magnitudes. O valor dunha magnitude sempre vai acompañado dunha unidade, o que nos permitirá comparar a mesma magnitude para diferentes corpos. [...]

 • 3. O Universo e o Sistema Solar

  Ver actividades

  Desde os tempos máis remotos, os seres humanos intentaron explicar como é o Universo. Algúns pobos moi antigos creron que o mundo era unha plataforma plana sustentada pola coiraza dunha tartaruga xigante, que se apoiaba asemade en infinitas tartarugas, unha debaixo doutra. Outros pensaron que a Terra estaba suxeita por catro enormes elefantes brancos coas trompas erguidas... [...]

 • 4. A Terra e a Lúa

  Na antigüidade, cando se pensaba que a Terra era plana, a xente cría que durante a noite o Sol pasaba por debaixo da Terra. Así mesmo, durante moito tempo, creron que a rotación da esfera celeste producía a saída e mais a posta do Sol. Actualmente, sabemos que o día e mais a noite, a sucesión das estacións e as eclipses son consecuencia do movemento da Terra e da Lúa no espazo e da posición destes dous corpos planetarios respecto do Sol. [...]

 • 5. A atmosfera

  Ver actividades

  A Terra está rodeada por unha mestura de gases que chamamos atmosfera. Esta mestura de gases composta basicamente por nitróxeno e mais por osíxeno, é o aire que respiramos. A atmosfera está formada por unha serie de capas. A máis importante é a troposfera, porque está en contacto coa superficie terrestre; é nesta capa onde se producen a maioría de fenómenos atmosféricos. A atmosfera é fundamental para a existencia da vida. [...]

 • 6. A hidrosfera

  Ver actividades

  A hidrosfera é a capa de auga que cobre parte da superficie terrestre e que se almacena nalgúns lugares do subsolo; tamén abrangue o vapor de auga da atmosfera. A Terra é o único planeta do Sistema Solar que ten auga líquida en abundancia sobre a súa superficie. Por iso chámase o planeta azul. Este feito permitiu a existencia de vida na Terra. [...]

 • 7. A codia terrestre

  Ver actividades

  Semella evidente que na superficie do noso planeta se distinguen dúas grandes áreas: os continentes, que constitúen a terra firme sobre a que vivimos e onde medran as plantas, e os mares e océanos, unha extensa masa de auga tamén chea de vida. [...]

 • 8. A Terra, un planeta vivo

  A existencia de auga e dunha atmosfera protectora foron os elementos clave para a aparición de seres vivos no noso planeta. Hai 3500 millóns de anos, a combinación das primeiras biomoléculas deu lugar a outras máis complexas que orixinaron as primeiras células. Os distintos grupos de seres vivos foron aparecendo a partir destas primeiras formas de vida. [...]

 • 9. A diversidade dos seres vivos

  Ver actividades

  Catalogáronse máis dun millón e medio de especies que poboan a Terra. Destas só coñecemos unha mínima parte, aínda que é posible que haxa varios millóns máis. Nalgúns lugares, a diversidade é moi superior á media, como nas selvas tropicais ou nos arrecifes de coral. Nas selvas tropicais poden vivir varios millóns de insectos distintos, a gran maioría descoñecidos polos científicos. [...]

 • 10. O reino vexetal

  Se despois dunha excursión, alguén che pide a túa impresión ou che pregunta que é o que máis che gustou, que elementos da paisaxe salientarías? De seguro, unha das cousas que máis chaman a nosa atención son os vexetais. Proporciónanlles cor, frondosidade e beleza a todas aquelas rexións onde abundan. Tamén adornan as nosas casas, parques, rúas e escolas. Pero, os vexetais son máis que un elemento decorativo. [...]

 • 11. O reino animal (I). Os invertebrados

  Ver actividades

  A vida apareceu no mar, hai máis de 3500 millóns de anos, e desde alí xurdiron os diferentes camiños evolutivos que deron lugar á diversidade de seres que poboan a Terra. A división dos animais en invertebrados e vertebrados só se xustifica porque é o ser humano, un vertebrado, quen fixo esta clasificación. Os invertebrados son un conxunto extraordinariamente diverso de animais que só teñen en común careceren de columna vertebral. [...]

 • 12. O reino animal (II). Os vertebrados

  Os vertebrados contan cunhas 50000 especies. Os máis primitivos son os peixes, que forman o grupo de vertebrados máis variado e con maior número de especies. Os anfibios foron os precursores da vida en terra firme, aínda que na actualidade as súas poboacións se enfrontan a serios problemas de supervivencia. Hai 150 millóns de anos os réptiles eran os donos do planeta. [...]

La licencia digital es una autorización que permite utilizar un recurso digital de acuerdo con las condiciones legales de dicho recurso. El código que recibas una vez la hayas comprado te permitirá acceder al recurso educativo digital elegido.

Puedes consultar más información en nuestra página de ayuda.

Mensaje
Para:
Asunto: