Ir directamente al recurso

Nou Vèrtex 1. Matemàtiques

1. Nombres naturals
2. Divisibilitat
3. Nombres enters
4. Fraccions
5. Nombres decimals
6. Àlgebra
7. Proporcionalitat
8. Sistemes de mesura
9. Elements bàsics de geometria
10. Figures planes i espaials
11. Àrees i perímetres
12. Simetria de figures planes
13. Punts, taules i gràfics
14. Estadística i probabilitat

Este libro contiene:

 • 14 secuencias

 • 1643 recursos

 • Idioma:

  • Catalán

Libro de texto

 • 1. Nombres naturals

  Ver actividades

  Els primers nombres es van utilitzar per comptar i per al comerç. Molt més endavant, al segle XVIII, van ser anomenats nombres naturals. Amb els nombres naturals també podem ordenar i identificar objectes o persones o elaborar codis.

 • 2. Divisibilitat

  Ver actividades

  Per entendre i resoldre moltes qüestions quotidianes, hem d'aplicar el concepte de divisibilitat. Com podem formar grups iguals d'alumnes sense que en sobri cap? Quantes caixes necessitarem per emmagatzemar un determinat nombre d'objectes?…

 • 3. Nombres enters

  Ver actividades

  Hi ha situacions de la vida quotidiana que no es poden descriure fent servir només els nombres naturals. Per exemple, baixar a l'aparcament subterrani d'un edifici, descendir a una fossa submarina, expressar temperatures sota zero, escriure una quantitat de diners que es deu a algú, etc. Per resoldre aquestes situacions i d'altres de semblants s'introdueixen els nombres enters.

 • 4. Fraccions

  Ver actividades

  Les fraccions estan presents des de temps molt antics en la vida quotidiana de les persones. Ja els antics egipcis en feien servir, malgrat que només amb el numerador unitat, i aquest ús ha quedat reflectit als papirs, als frisos...

 • 5. Nombres decimals

  Ver actividades

  Els nombres decimals els trobem presents a moltes situacions de la vida quotidiana. Així, diem que hem comprat 2,5 kg de taronges, o que el preu de la compra és de 22,80 €, o que el termòmetre marca 36°C i 8 dècimes. Els preus dels productes se solen expressar amb dues xifres decimals. La magnitud dels terratrèmols s'expressa amb una xifra decimal: 6,2 graus en l'escala de Richter.

 • 6. Àlgebra

  Ver actividades

  Utilitzem l'àlgebra quan fem servir lletres per representar nombres i quantitats. Les operacions que es fan amb lletres segueixen les mateixes regles i tenen les mateixes propietats que les que es fan amb nombres.

 • 7. Proporcionalitat

  Ver actividades

  La proporcionalitat es troba present en molts problemes quotidians: compres, receptes culinàries… També es fa servir sovint en la ciència i la tècnica i té un paper fonamental en les belles arts.

 • 8. Sistemes de mesura

  Ver actividades

  Sovint ens veiem obligats a mesurar coses. Mesurem longituds, masses, temps… Però, què és mesurar? Com es fa? Com s'opera amb les quantitats de temps?

 • 9. Elements bàsics de geometria

  Ver actividades

  La geometria va sorgir a l'Antic Egipte, fa més de 3500 anys, com a eina per resoldre problemes de mesures agrícoles i arquitectòniques. Les formes geomètriques es troben presents a la naturalesa, a l'art i a la tècnica.

 • 10. Figures planes i espaials

  Ver actividades

  Si observes al teu voltant, hi veuràs moltes figures geomètriques planes els límits de les quals són segments, és a dir, polígons. També en l’art, com pots veure a la fotografia, hi ha polígons. No obstant això, vivim en un món de tres dimensions, on les figures planes es disposen de tal manera que formen cossos geomètrics en l’espai.

 • 11. Àrees i perímetres

  Ver actividades

  El càlcul d'àrees i de perímetres té un paper molt important a la nostra societat. Constantment hem de calcular àrees: per enrajolar el terra d'una habitació, per folrar un llibre... Vet aquí la importància de disposar de mètodes per mesurar superfícies.

 • 12. Simetria de figures planes

  Si mires al teu voltant podràs observar nombrosos exemples de simetria. La simetria es troba present en objectes quotidians, a la natura, a l’arquitectura i a l’art en general.

 • 13. Punts, taules i gràfics

  Una bona part de la informació que ens arriba a través dels mitjans de comunicació se'ns presenta mitjançant taules i gràfics. Aquestes formes de representació són molt útils, perquè faciliten la comprensió de les dades i permeten una visió ràpida de les relacions que hi ha entre elles.

 • 14. Estadística i probabilitat

  Moltes vegades necessitem conèixer l'opinió d'un grup de persones sobre un tema determinat o les característiques de certs fenòmens de resultat imprevisible. El tractament matemàtic d'aquestes qüestions es duu a terme per mitjà de les investigacions estadístiques, en el primer cas, i de l'estudi de la probabilitat, en el segon cas.

La licencia digital es una autorización que permite utilizar un recurso digital de acuerdo con las condiciones legales de dicho recurso. El código que recibas una vez la hayas comprado te permitirá acceder al recurso educativo digital elegido.

Puedes consultar más información en nuestra página de ayuda.

Mensaje
Para:
Asunto: