Ir directamente al recurso

Nou Àgora 3. Ciències socials, geografia

1. El relleu: marc físic de les activitats humanes
2. Els paisatges de la Terra
3. Naturalesa i societat: harmonies, crisis i impactes
4. L'organització política de les societats
5. La Unió Europea
6. L'organització política i territorial d'Espanya i de la Comunitat Valenciana
7. L'organizació econòmica de les societats
8. L'agricultura, la ramaderia i la pesca
9. L'energia i la indústria
10. Les activitats del sector terciari
11. [...]

Este libro contiene:

 • 14 secuencias

 • 1446 recursos

 • Idioma:

  • Catalán

Libro de texto

 • 1. El relleu: marc físic de les activitats humanes

  Ver actividades

  Per a l'estudi de la geografia humana i econòmica és important conéixer el medi físic on actuen els grups humans. Forma part del medi físic el relleu dels continents, així com també els oceans i els mars que en banyen les costes, i les modelen formant platges, penya-segats, golfs..., alhora que separen o uneixen territoris. [...]

 • 2. Els paisatges de la Terra

  Ver actividades

  El conjunt del nostre planeta es troba dividit en un seguit de zones climàtiques que presenten unes característiques tèrmiques, pluviomètriques i de vegetació determinades. El canvi d'una zona climàtica a una altra depén fonamentalment de la latitud, però també hi influeixen l'altitud i l'acció del mar. [...]

 • 3. Naturalesa i societat: harmonies, crisis i impactes

  Des de fa només unes quantes dècades, i gràcies a les imatges i a les dades que s'han aconseguit amb els satèl·lits artificials, l'ésser humà ha pogut conéixer com és de complex i alhora limitat el planeta Terra i quins són els impactes ambientals que s'hi estan produint. [...]

 • 4. L'organització política de les societats

  Ver actividades

  La geopolítica o geografia política estudia com s'organitza la societat en l'espai. L'Estat, des de fa molts anys, n'ha estat l'organització bàsica i hui continua sent una institució imprescindible, però en transformació. L'Estat tradicional es caracteritza per la seua sobirania pel que fa a l'economia, la política i la cultura. Aquesta sobirania pot exercir-la de manera democràtica o no democràtica. [...]

 • 5. La Unió Europea

  L'any 1957, amb la signatura del Tractat de Roma, es va crear la Comunitat Econòmica Europea (CEE) formada per Alemanya, França, Itàlia, Bèlgica, Països Baixos i Luxemburg. Tenia com a objectiu crear una unió duanera que permetera la lliure circulació de mercaderies, persones, capitals i serveis entre els països membres, i també la coordinació de polítiques agrícoles, comercials i de transports comunes. [...]

 • 6. L'organizació econòmica de les societats

  Totes les coses que consumim són producte del treball humà. El menjar amb què ens alimentem, les cases on vivim, els vestits que ens posem, els serveis de què gaudim..., són resultat de les diverses activitats fetes per homes i dones. El conjunt d'activitats destinades a l'obtenció de béns o serveis per a satisfer les necessitats de l'ésser humà és el que coneixem com a activitat econòmica. [...]

 • 7. L'agricultura, la ramaderia i la pesca

  L'agricultura, la ramaderia, la pesca i l'explotació forestal són activitats econòmiques que formen part del sector primari. Les activitats primàries han evolucionat al llarg del temps. Hui dia presenten una gran diversitat i desigualtat entre llocs i països. [...]

 • 8. L'energia i la indústria

  Ver actividades

  Les activitats basades en l'extracció i transformació de matèries primeres en altres productes s'agrupen tradicionalment en el sector secundari, que comprén la mineria, la producció d'energia, la indústria i la construcció. Les activitats industrials han anat canviant a mesura que s'hi han aplicat tècniques noves i s'ha tingut prou energia, comunicacions fàcils i un mercat per a vendre-hi els seus productes. [...]

 • 9. Les activitats del sector terciari

  Ver actividades

  Dels tres sectors econòmics, el terciari o de serveis ha estat el darrer a desenvolupar-se, però alhora és el que actualment ha adquirit més importància, sobretot als països rics, fins al punt que el seu valor és un indicador important per conèixer el grau de desenvolupament i el nivell de vida d'un país. [...]

 • 10. L'economia espanyola

  Ver actividades

  Espanya està integrada en el grup de països que formen la Unió Europea (UE). L'esforç de l'economia per aproximar-se a les xifres europees ha estat el gran repte de la democràcia i la política econòmica d'Espanya. [...]

 • 11. L'economia de la Comunitat Valenciana

  Tradicionalment, la Comunitat Valenciana tenia una economia basada en les activitats del sector primari: l'agricultura, la ramaderia, la pesca i l'extracció de minerals. No obstant això, durant la segona meitat del segle XX i, sobretot, amb el gran impuls que la indústria i els serveis han agafat en les últimes dècades, el panorama ha canviat radicalment. [...]

 • 12. Cap a un sistema mundial

  Durant milers d'anys el fet més habitual era nàixer, viure i morir en un mateix lloc. Cada poble o cada país vivia dels recursos naturals de l'entorn. Els habitants d'un territori rarament coneixien com eren i què feien altres pobles llunyans. Actualment, però, predomina una economia global, capitalista i de mercat, que implica una xàrcia d'intercanvis de mercaderies, d'informació i de capitals que afecta tot el món. [...]

 • 13. L'organització de l'espai urbà

  L'organització actual del territori mundial està condicionada per la globalització. La globalització és un fenomen essencialment urbà perquè és en les ciutats on es produeixen la major part de les seus manifestacions. A través de la globalització, el procés d'urbanització ha deixat de ser una simple concentració de població i s'ha convertit en un procés de transformació cultural, política i econòmica. [...]

 • 14. Els fenòmens migratoris

  Ver actividades

  La característica més destacada de la població és el seu dinamisme: diversos factors, com ara la natalitat, la mortalitat i les migracions, han influït en la seua evolució al llarg de la història. Però aquests últims anys, el fenomen de les migracions és el factor més decisiu. La raó dels fenòmens migratoris deriva de les desigualtats que hi ha entre els països del món o de les desigualtats que es produeixen a dins d'un mateix país. [...]

La licencia digital es una autorización que permite utilizar un recurso digital de acuerdo con las condiciones legales de dicho recurso. El código que recibas una vez la hayas comprado te permitirá acceder al recurso educativo digital elegido.

Puedes consultar más información en nuestra página de ayuda.

Mensaje
Para:
Asunto: