Ir directamente al recurso

Nou Pip 6. Llengua

1. Els Magatzems Pompibol
2. Els efectes especials
3. La cama prodigiosa
4. Un arc iris d'il·lusions
5. Teseu i el Minotaure
R. Recorde el que he aprés. Primer trimestre
6. Petra, una joia del passat
7. Alfred i Susanna
8. La llum
9. Fenòmens paranormals
10. El Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva
R. Recorde el que he aprés. Segon trimestre
11. Poemes
12. Tirant i Carmesina
13. Paraules en venda
14. El metge de les cosquerelles
15. [...]

Este libro contiene:

 • 18 secuencias

 • 627 recursos

 • Idioma:

  • Catalán

Libro de texto

 • 1. Els Magatzems Pompibol

  Objectius didàctics Participar activament en la conversa, respectant el torn de paraules i les intervencions dels altres. Llegir un relat mentalment i després de manera expressiva. Utilitzar les estratègies i les habilitats necessàries per a una bona comprensió i rapidesa lectora: resoldre qüestionaris i quadres. Discriminar paraules que es pronuncien diferent a l'Horta de València en l'audició de la Unitat i en la compleció de frases. [...]

 • 2. Els efectes especials

  Objetius didàctics Llegir, comprendre i analitzar un text expositiu. Resoldre qüestionaris per a un millor comprensió lectora. Apreciar la lectura com a font d'informació. Realitzar i analitzar el contingut d'una audició. Descriure diversos personatges de manera oral. Interpretar i utilitzar elements no verbals de la comunicació. Identificar paraules primitives o derivades i utilitzar els sufixos. [...]

 • 3. La cama prodigiosa

  Objectius didàctics Llegir un text narratiu mentalment i de manera expressiva. Utilitzar les estratègies i les habilitats necessàries per a una bona comprensió i rapidesa lectora: resoldre qüestionaris. Discriminar paraules incorrectes en l'audició de diàlegs preenregistrats. Ampliar el vocabulari amb l'ús de gentilicis i amb l'ajuda del diccionari. [...]

 • 4. Un arc iris d'il·lusions

  Objetivos didácticos Llegir, comprendre i analitzar un text teatral. Llegir de manera expressiva el fragment d'una obra de teatre. Apreciar la lectura com a font de plaer. Discriminar el caràcter dels protagonistes en l'audició d'un conte. Produir un diàleg a partir de l'observació d'il·lustracions i la valoració del resultat amb un guió previ. [...]

 • 5. Teseu i el Minotaure

  Objectius didàctics Participar activament en la conversa, respectant el torn de paraules i les intervencions dels altres. Llegir una llegenda mentalment i després de manera expressiva. Utilitzar les habilitats necessàries per a una bona comprensió i rapidesa lectora: resoldre qüestionaris i identificar resums. Discriminar les afirmacions correctes i incorrectes sobre una audició. Organitzar i participar de forma activa en els debats. [...]

 • 6. Recorde el que he aprés. Primer trimestre

  Recorde el que he aprés. Primer trimestre

 • 7. Petra, una joia del passat

  Objectius didàctics Llegir una crònica de viatges mentalment, i després de manera expressiva. Apreciar la lectura com una font d'informació i de plaer. Utilitzar les estratègies necessàries per a una bona comprensió i rapidesa lectora. Resoldre qüestionaris per a una millor comprensió lectora i auditiva. Identificar el significat d'expressions i paraules amb l'ajuda del diccionari. [...]

 • 8. Alfred i Susanna

  Objetius didàctics Llegir un text narratiu mentalment i, després, de manera expressiva. Resoldre qüestionaris per a una millor comprensió lectora i proposar l'elecció d'un títol i la compleció de resums. Participar activament en converses col·lectives parlant amb claredat. Resoldre qüestionaris per a la comprensió d'una audició. Produir textos orals: explicació de l'argument d'una novel·la o pel·lícula. [...]

 • 9. La llum

  Objetius didàctics Llegir mentalment i, després, de manera expressiva, textos descriptius i instructius i apreciar la lectura com una font d'informació i de plaer. Utilitzar les estratègies i les habilitats necessàries per a una bona comprensió i rapidesa lectora. Completar un còmic i discriminar l'ordre d'uns diàlegs. Ampliar el vocabulari amb adjectius, famílies de paraules, sigles i camps semàntics. [...]

 • 10. Fenòmens paranormals

  Objectius didàctics Llegir mentalment un text narratiu i, després, de manera expressiva. Resoldre qüestionaris per a una millor comprensió del contingut de la lectura i d'una audició. Produir missatges orals en grup: la confrerència. Reconéixer i diferenciar les paraules simples i compostes. Escollir la forma verbal adequada per a completar una frase. Reconéixer expressions que tenen el mateix significat. [...]

 • 11. El Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva

  Objectius didàctics Llegir i comprendre el contingut d'un text expositiu. Utilitzar les estratègies i les habilitats per a la comprensió i la rapidesa lectora. Discriminar els missatges continguts en audicions. Participar en jocs lingüístics orals sobre la descripció d'animals. Formar els noms col·lectius corresponents a certs termes. Reconéixer definicions i completar frases amb noms d'espècies animals i vegetals. [...]

 • 12. Recorde el que he aprés. Segon trimestre

  Recorde el que he aprés. Segon trimestre

 • 13. Poemes

  Objectius didàctics Llegir i analitzar el contingut de diversos poemes. Llegir, memoritzar i recitar poemes amb entonació i expressivitat. Identificar la funció dels gestos, del volum, de l'entonació i d'altres elements no lingüístics en les recitacions poètiques. Utilitzar diverses locucions adverbials. Classificar els adverbis de temps, de manera, de lloc i de dubte. Discriminar la síl·laba tònica d'una paraula. [...]

 • 14. Tirant i Carmesina

  Objectius didàctics Llegir un text narratiu mentalment i de manera expressiva. Resoldre qüestionaris i utilitzar estratègies de comprensió lectora. Identificar i utilitzar la metàfora com a recurs expressiu. Discriminar determinants, noms, adjectius, adverbis i verbs. Realitzar transformacions de nombres mantenint la concordança de la frase. Reconéixer i practicar l'estructura de l'oració simple: sintagma nominal i sintagma verbal. [...]

 • 15. Paraules en venda

  Objectius didàctics Llegir textos narratius i endevinalles mentalment i de manera expressiva. Resoldre qüestionaris per a una millor comprensió lectora. Analitzar audicions, produir missatges orals: resolució i memorització d'endevinalles i representació de converses telefòniques. Reconéixer i utilitzar diminutius derivatius. Memoritzar i aplicar l'ordre alfabètic. Completar frases amb el complement directe i el complement indirecte. [...]

 • 16. El metge de les cosquerelles

  Objectius didàctics Llegir un còmic mentalment i de manera expressiva i resoldre qüestionaris per a una millor comprensió lectora. Participar activament en la ocnversa, respectant el torn de paraules. Resoldre qüestionaris i completar un quadre per garantir la comprensió del anuncis escoltats. Produir missatges orals: la gravació d'un anunci radiofònic. Analitzar expressions sinònimes, ordres, suggeriments i recomanacions. [...]

 • 17. Buscant Gurb

  Objectius didàctics Llegir i analitzar el contingut d'un text narratiu. Utilitzar estratègies per a una bona comprensió i rapidesa lectora. Elaborar el resum d'un text. Produir missatges orals a partir de la comprensió d'una audició. Participar activament en una conversa i en un joc lingüístic, respectant el torn de paraules parlant amb claredat i brevetat. Utilitzar correctament les paraules polisèmiques. [...]

 • 18. Recorde el que he aprés. Tercer trimestre

  Recorde el que he aprés. Tercer trimestre

La licencia digital es una autorización que permite utilizar un recurso digital de acuerdo con las condiciones legales de dicho recurso. El código que recibas una vez la hayas comprado te permitirá acceder al recurso educativo digital elegido.

Puedes consultar más información en nuestra página de ayuda.

Mensaje
Para:
Asunto: