Ir directamente al recurso

Os felices anos 20: 1ª parte

Unha vez rematada a IGM os países contendentes intentaron volver á normalidade canto antes. A Guerra orixinou grandes perdas humanas e económicas, sobre todo a perda da importancia de Europa no panorama mundial en beneficio dos EE.UU.
Os estados belixerantes sufriron enormes gastos intentaron sufragalos emitindo máis moeda, coa conseguinte inflacción e solicitando préstamos a EE.UU, ao remate da Guerra foi o principal acreedor do mundo.

Recurso educativo

Mensaje
Para:
Asunto: