Ir directamente al recurso

Nou Bufi 6. Llengua i literatura

1. La Terra vista des de l'aire
B. Biblioteca 1
2. Animals de nit
3. Autobiografia
4. Androcles i el lleó
5. Nadal amb ulls de nen
C. Conferència
6. L'horòscop xinès
7. Campanya de neteja
8. El barret de cascavells
9. El cinema
10. Vents violents
11. Viatge poètic per Catalunya
12. La font d'Aiguafreda. Les dones d'aigua
13. Egipte
14. 9ntnc
15. El gat
B. Biblioteca 2
A. Autoavaluació
V. Verbs

Este libro contiene:

 • 20 secuencias

 • 1008 recursos

 • Idioma:

  • Catalán

Libro de texto

 • 1. La Terra vista des de l'aire

  Objectius didàctics Llegir textos expositius i entendre el que ens expliquen. Identificar les característiques de la descripció. Reconèixer recursos que ens permeten evitar la repetició innecessària de mots. Escoltar descripcions i entendre el que ens transmeten. Fer una conversa col·lectiva sobre les millores en la llengua que volem fer aquest curs. Identificar els tipus de frase i els signes gràfics que incorpora cadascuna. [...]

 • 2. Biblioteca 1

  Biblioteca 1

 • 3. Animals de nit

  Objectius didàctics Llegir un text expositiu i entendre’l correctament. Escoltar i entendre característiques que tenen els animals. Relacionar paraules de la mateixa família, veient-ne l’arrel comuna. Distingir entre nom, adjectiu i verb i veure la concordança d’aquestes categories. Identificar adverbis i veure com s’han format en cada cas. Escriure el punt i a part en els casos en què sigui necessari. [...]

 • 4. Autobiografia

  Objectius didàctics Llegir converses entre alumnes i entendre’n el contingut. Cercar al diccionari el significat de paraules similars. Identificar els llocs en què podem trobar informació sobre determinades qüestions. Llegir i entendre una entrevista que es fa a una persona. Saber-se moure dintre d’una biblioteca, tenint en compte les seccions que incorpora. [...]

 • 5. Androcles i el lleó

  Objectius didàctics Llegir i entendre un còmic i les seves convencions. Conèixer l’ús de les onomatopeies en el còmic. Escoltar converses telefòniques i relacionar-les amb els personatges que les pronuncien. Conèixer la flexió verbal i els temps del mode indicatiu. Identificar els components del grup nominal i del grup verbal. Repassar les regles més importants d’accentuació i els tipus d’accent. [...]

 • 6. Nadal amb ulls de nen

  Objectius didàctics Llegir i entendre textos en què s’expliquen vivències i opinions. Conèixer tradicions que se segueixen en diverses parts del món pel que fa a la celebració del Nadal. Detectar l’ús conèixer dels gentilicis i dels sinònims. Fer una presentació davant dels companys i companyes d’un llibre que haguem llegit. Conèixer la morfologia i l’ús del mode subjuntiu, en present i en imperfet. [...]

 • 7. Conferència

  Conferència

 • 8. L'horòscop xinès

  Objectius didàctics Llegir un conte en què intervenen animals i entendre’l. Conèixer quin és el domini i les varietats de la llengua catalana. Parlar amb els companys sobre la preocupació dels humans per l’endevinació. Conjugar correctament l’imperfet i el plusquamperfet de subjuntiu i emprar aquests temps en frases. Identificar grups preposicionals i les contraccions que s’hi produeixen. [...]

 • 9. Campanya de neteja

  Objectius didàctics Escoltar una conversa i relacionar-la amb la nostra experiència. Planificar una campanya tenint en compte el que hi hem de fer. Conèixer l’estructura dels anuncis de tipus gràfic i redactar-ne. Escoltar anuncis radiofònics i enregistrar-ne un seguint l’estructura que té. Analitzar anuncis audiovisuals de televisió i cinema. Llegir cartes publicades a la secció d’opinió del lector d’un diari i entendre-les. [...]

 • 10. El barret de cascavells

  Objectius didàctics Llegir un fragment d’obra de teatre i descobrir les convencions que presenta. Completar un quadre amb els elements d’una narració. Identificar els adjectius que podem aplicar a una sèrie de personatges. Practicar l’ús del diccionari de verbs conjugats. Distingir entre verbs copulatius i verbs predicatius. Fer servir correctament la coma explicativa quan sigui necessari. [...]

 • 11. El cinema

  Objectius didàctics Llegir un text que explica la història del cinema i entendre’l. Llegir i entendre textos instructius, comprovant les característiques que presenten. Relacionar paraules amb les definicions que hi corresponen. Escoltar un text i entendre el que ens comunica. Situar un punt en un mapa i saber explicar com s’hi arriba. Descobrir el complement directe i l’indirecte en unes frases. [...]

 • 12. Vents violents

  Objectius didàctics Escoltar una notícia i entendre el que ens transmet. Llegir textos explicatius i saber-los interpretar correctament. Ampliar el vocabulari amb paraules pertanyents al lèxic científic. Elaborar oralment una previsió del temps, respectant les característiques que ha de presentar. Detectar els complements circumstancials de les frases i veure de quin tipus són. [...]

 • 13. Viatge poètic per Catalunya

  Objectius didàctics Llegir poemes i descobrir les característiques que presenten. Identificar els recursos retòrics que apareixen en poemes. Escoltar frases en diverses varietats dialectals i entendre-les. Comentar un text que parla de la diversitat humana i la necessitat d’acceptar-la. Substituir el complement directe per pronoms febles adequats. Emprar correctament les paraules compte, conte, comte, compta. [...]

 • 14. La font d'Aiguafreda. Les dones d'aigua

  Objectius didàctics Escoltar i llegir llegendes i detectar les característiques que presenten. Fer esquemes i resums d’un text. Relacionar paraules amb les definicions que hi corresponen. Llegir col·lectivament una llegenda, interpretant-la correctament. Substituir els CI de certes frases per pronoms febles. Evitar les repeticions innecessàries en l’ús dels pronoms febles. [...]

 • 15. Egipte

  Objectius didàctics Observar imatges i detectar-ne el contingut. Detectar els errors que es produeixen habitualment a l’hora d’expressar l’opinió. Acordar entre tots el tema sobre el qual es vol buscar informació. Conèixer els sistemes de cerca d’informació bibliogràfica en una biblioteca. Identificar les seccions en què es divideix una biblioteca. Llegir textos expositius i detectar la informació principal que transmeten. [...]

 • 16. 9ntnc

  Objectius didàctics Llegir una narració i entendre’n el significat. Conèixer paraules i expressions relacionades amb l’ús del telèfon. Fer resums d’un text, explicant les idees més importants que conté. Escoltar converses telefòniques i entendre els elements que hi intervenen. Representar per parelles una conversa telefònica. Escriptura dels pronoms febles de primera, segona i tercera persona. [...]

 • 17. El gat

  Objectius didàctics Llegir textos de diverses tipologies, entendre’ls i veure les característiques que presenten. Fer el resum d’un text partint d’un esquema que en presenta les qüestions més importants. Descobrir la importància dels adjectius a l’hora de qualificar noms. Escoltar textos de tipologia diversa i veure les característiques de cadascun. Organitzar un joc de rol en què participi tota la classe. [...]

 • 18. Biblioteca 2

  Biblioteca 2

 • 19. Autoavaluació

  Autoavaluació

 • 20. Verbs

  Saltar

La licencia digital es una autorización que permite utilizar un recurso digital de acuerdo con las condiciones legales de dicho recurso. El código que recibas una vez la hayas comprado te permitirá acceder al recurso educativo digital elegido.

Puedes consultar más información en nuestra página de ayuda.

Mensaje
Para:
Asunto: